, , , ,

Dagens bild 33

Stötte på några hästar i Lojsta som strövade runt till synes helt obekymrat.